Wat is Haptotherapie?

De haptotherapie gaat uit van het gegeven, dat het lichaam de drager is van gevoelens en een geheugen heeft voor positieve en negatieve gevoelservaringen. Deze gevoelservaringen zijn terug te vinden in bewegingspatronen, spanningen in het lichaam, remmingen in de gevoelsbewegingen, het ontstaan van voorkeurshoudingen- en bewegingen, en in de wijze van het aangaan van contacten.

De haptotherapeut is er op gericht om de cliënt zich hiervan bewust te laten zijn en deze aan te spreken op zijn / haar eigen vermogens om los te laten, te kiezen en te veranderen. Hoe meer gedrag voortkomt uit zelfbewustzijn, hoe makkelijker we bewegen, hoe belastbaarder en vitaler we zijn. Emotionele en fysieke blokkeringen kunnen loskomen, herkend worden en verwerkt.

Haptotherapie geeft je inzicht in jezelf. Hoe je je hebt ontwikkeld, wat je hebt meegenomen van vroeger, hoe je nu in het leven staat, en dat je nu een keuze hebt om je eigen leven te leven! Je komt meer in balans met je eigen gevoel . Het vertrouwen in jezelf neemt toe en je draagkracht en veerkracht worden voelbaar groter. Je krijgt meer inzicht in de manier van omgaan met jezelf en anderen.

Heeft u interesse in een consult? Maak dan een afspraak!